[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”lightSpeedIn”]

Krew żylną należy pobierać z żyły odpromieniowej, łokciowej, środkowej łokciowej.

Nie należy pobierać krwi z kończyny:

1. mieszczącej się po stronie ciała, gdzie usunięto pierś,

2. w miejscu obrzęku, blizn, stwardnienia żył,

3. z siniakiem, zaczerwienionej lub opuchniętej,

4. w której znajduje się przetoka tętniczo- żylna lub inna,

5. z założonym wlewem dożylnym, w pobliżu miejsca wkłucia cewnika żylnego.

Jeżeli nie ma możliwości pobrania krwi z innego miejsca niż to gdzie był podłączony wlew należy przed pobraniem poczekać 8 godzin jeżeli wlew stanowiła emulsja tłuszczu, godzinę jeżeli wlew stanowiły: roztwór węglowodanów, roztwór aminokwasów i hydrolizatu białek, roztwór elektrolitów.
W przypadku pobierania krwi z założonego dożylnie lub dotętniczo wenflonu, należy najpierw przemyć kanulę wenflonu roztworem izotonicznym soli w ilości równej objętości wenflonu. Pobrane pierwsze 5 ml. krwi należy odrzucić.
W przypadku pobierania z wenflonu krwi na badania aPTT oraz czasu trombinowego, należy odrzucić pierwszą porcję krwi dwukrotnie większą od objętości wenflonu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”fadeInRightBig” css=”.vc_custom_1544530238139{background-color: #f4a6eb !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 3px !important;}”]

Pracownik medyczny pobierający krew żylną do badań:

 

1. zapoznaje się ze skierowaniem lekarskim,
2. zgodnie ze zleceniem przygotowuje odpowiednie do badań probówki (probówko- strzykawki),
3. sprawdza tożsamość pacjenta,
4. opisuje/ okleja probówki danymi pacjenta, w zależności od jednostki: imię i nazwisko pacjenta, numer PESEL, numer identyfikujący pacjenta w danej jednostce, kod kreskowy,
5. w zależności od procedur w danej jednostce, wpisuje na skierowaniu datę i godzinę pobrania, składa podpis potwierdzający tożsamość osoby pobierającej/ opcjonalnie wykonuje te czynności przy użyciu komputera i certyfikowanego podpisu elektronicznego,
6. dezynfekuje ręce, nakłada jednorazowe rękawiczki,7. dokonuje wyboru miejsca wkłucia i odkaża je środkiem antyseptycznym do skóry,
8. czeka 15-30 sekund aż do CAŁKOWITEGO WYSCHNIĘCIA środka dezynfekcyjnego,
9. zakłada stazę/ opaskę uciskową około 10 centymetrów powyżej miejsca wkłucia.
Przedstawiona kolejność pobierania krwi jest jednakowa dla wszystkich systemów pobierania krwi: strzykawkami, probówko- strzykawkami oraz systemem próżniowym.
Korzystając z tak zwanego ,,motylka” oraz probówko- strzykawki czy probówki próżniowej należy napełnić probówkę oraz przewód doprowadzający motylka.
Przestrzeń martwa motylka zatrzymuje część krwi i doprowadza to do zmiany stosunku krew: antykoagulant w probówce.

Ucisk stazy nie może być dłuższy niż 1 minuta!

Dalsze postępowanie dotyczące samego pobrania krwi uzależnione jest od sposobu pobierania krwi w danej jednostce→

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1544530376086{border-radius: 2px !important;}”]

A. Metoda aspiracyjno – próżniowa

[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”lightSpeedIn” css=”.vc_custom_1544530542074{background-color: #fcb099 !important;border-radius: 3px !important;}”]

B. Metoda aspiracyjnaW przypadku gdy osoba pobierająca nie wkłuła się w żyłę lub z innych przyczyn (np. zrosty) krew nie napływa do probówki ZABRANIA SIĘ wyjęcia igły z naczynia i ponownego wkłucia tą samą igłą!!! Igłę należy wyrzucić i zastosować nową.

[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”rotateInDownLeft”]Po pobraniu krwi do badań:

1. Nie należy ponownie nakładać osłonki na igłę.
2. Igłę należy umieścić w specjalnym sztywnym pojemniku na ostre odpady medyczne.
3. Miejsce wkłucia należy ucisnąć jałowym gazikiem, zabezpieczyć plastrem.
4. Należy poinformować pacjenta aby nie zginał kończyny z której było pobranie krwi.
5. Należy zdjąć jednorazowe rękawiczki i wyrzucić je do pojemnika na odpady medyczne.
6. Po wykonanym pobraniu należy umyć i zdezynfekować ręce.

[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”right-to-left”]

ZASADY POBIERANIA KRWI WŁOŚNICZKOWEJ DO BADAŃ :

1. Część przyśrodkowo-boczna stopy: noworodki

 

2. Piętka i/lub duży palec u stopy: od 3go miesiąca do 1go roku życia.

3. 3 i 4ty palec u ręki, nakłucie boczne: od 12go miesiąca życia, dorośli. U dorosłych miejscem pobrania krwi włośniczkowej może być również płatek ucha.

Nie należy pobierać krwi z palca u noworodków, gdyż w przypadku nakłucia powyżej 1,2 mm. Istnieje ryzyko uszkodzenia kości.

[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bounceIn”]

Pracownik medyczny pobierający krew kapilarną do badań:

[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”appear” css=”.vc_custom_1544531550933{border-radius: 2px !important;}”]

1. Zapoznaje się ze skierowaniem na badania.
2. W przypadku zlecenia badań wykonywanych z krwi kapilarnej przygotowuje zestaw do pobrania: jednorazowe rękawiczki, kapilary, igłę/nakłuwacz, magnes, sztyfciki.
3. Wybiera miejsce wkłucia.
4. Dezynfekuje miejsce wkłucia, czeka 15-30 sekund aż do całkowitego wyschnięcia preparatu dezynfekcyjnego.
5. W celu nakłucia stosuje się te same igły co do pobierania krwi żylnej lub specjalne nakłuwacze.
6. Nakłuwa wybrane miejsce.
7. Odrzuca pierwszą kroplę krwi.
8. Kolejne krople krwi pobiera do kapilar, krew nie może być pobrana z pęcherzykami powietrza. Krew z palca powinna wypływać swobodnie. Nie należy go uciskać.
9. Napełnioną kapilarę należy szczelnie zamknąć na jednym końcu. W każdej kapilarze umieszcza po jednym metalowym sztyfciku. Zamyka drugi koniec kapilary.
10. Miesza krew w kapilarze za pomocą magnesu

11. Optymalnie w przypadku wątpliwości co do pobrania(np. podejrzenie pęcherzyków powietrza) należy pobrać 2-3 kapilary.
12. Krew kapilarna powinna być dostarczona do laboratorium w ciągu 15 minut. Jeżeli nie ma takiej możliwości jest niezbędne chłodzenie próbki.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]