[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”appear” css=”.vc_custom_1545295120145{margin-top: 2px !important;margin-right: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;margin-left: 2px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 1px !important;padding-right: 1px !important;padding-bottom: 1px !important;padding-left: 1px !important;background-color: #ffea99 !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-left-color: #00a9bc !important;border-left-style: inherit !important;border-right-color: #00a9bc !important;border-right-style: inherit !important;border-top-color: #00a9bc !important;border-top-style: inherit !important;border-bottom-color: #00a9bc !important;border-bottom-style: inherit !important;border-radius: 3px !important;}”]

HEMOLIZA PRÓBKI


Krew człowieka składa się z komórek oraz osocza.

Hemoliza jest procesem, w którym dochodzi do uwolnienia składników komórek krwi do osocza/ surowicy w wyniku ich rozpadu/uszkodzenia.

Zazwyczaj objawia się ona czerwonym zabarwieniem osocza/surowicy krwi po odwirowaniu probówki w laboratorium

Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż brak czerwonego zabarwienia nie wyklucza hemolizy


HEMOLIZA PRÓBKI MOŻE POWODOWAĆ:


interferencję optyczną w metodykę wykonywania badańwzrost stężenia następujących parametrów w surowicy/osoczu: dehydrogenaza mleczanowa, aminotransferaza asparginianowa, HDL cholesterol, aminotransferaza alaninowa, potas, kinaza keratynowa, triglicerydy, cholesterol, mocznik, chlorki


spadek stężenia następujących parametrów w surowicy/osoczu: gamma- glutamylotransferaza (GGTP), fosfataza alkaliczna,amylaza 

 


HEMOLIZA PRÓBKI POWSTAJE POPRZEZ:

wytrząsanie probówki,

pobranie materiału z domieszką płynu infuzyjnego,

pobieranie krwi systemem otwartym/przelewanie krwi do probówek,

użycie zbyt cienkiej igły do pobrania materiału,

transport probówek ,,na skrzep” w pozycji poziomej- powinny być transportowane do laboratorium w pozycji pionowej w statywach.


SKRZEP


Θ Powstanie skrzepu w probówce wiąże się zazwyczaj z brakiem wymieszania probówki zawierającej antykoagulant z krwią,

Θ Do skrzepu może dojść również w przypadku pobrania innej objętości krwi niż wymagana przez producenta probówek. Dochodzi wówczas do zaburzenia stosunku krew/antykoagulant,

Θ Pobranie za małej ilości materiału,

Θ Pobranie krwi na niewłaściwy antykoagulant/ do niewłaściwej probówki,

Θ Pobranie niewłaściwego materiału do badań np. pierwszy poranny mocz zamiast dobowa zbiórka moczu,

Θ Nieprawidłowe oznakowanie materiału

Θ Pobranie materiału od niewłaściwego pacjenta. Przed pobraniem materiału należy każdorazowo sprawdzić tożsamość osoby od której pobiera się materiał do analizy.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]